Na czym zyska BlackRock jako nowy doradca Fedu?

Ma ogromną władzę na wielu światowych rynkach. Rząd Stanów Zjednoczonych słucha jego rad w największych kwestiach finansowych. Można tak opisać Goldman Sachs przed i w trakcie kryzysu finansowego z lat 2008-2009. W dzisiejszym świecie ten opis dotyczy globalnego inwestora giełdowego – firmy Blackrock.

Pod kierownictwem Larry’ego Finka, BlackRock specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych i funduszach typu ETF (exchange-traded funds). Jest też jedną z największych tego typu firm na świecie. Fundusze BlackRock zazwyczaj posiadają co najmniej 5% udziałów w firmach z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co często czyni firmę największym udziałowcem.

Wiedza, którą BlackRock zdobył handlując na światowych rynkach, przyczyniła się do tego, że Rezerwa Federalna poprosiła go o pomoc w pilnym zarządzaniu pakietem ratunkowym, który jest wart siedem miliardów dolarów i ma pomóc w złagodzeniu wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę USA.

Zarządzanie przez BlackRock rządowymi środkami łagodzącymi skutki pandemii koronawirusa nie spowoduje żadnych niespodziewanych wydatków finansowych. Wzmocni jednak pozycję największego menedżera inwestycyjnego na świecie.

Z analizy umowy jasno wynika, że firma zarobi 40 milionów dolarów z tytułu opłat za kupowanie i nadzorowanie obligacji korporacyjnych. Będzie to część programu rządu USA mającego na celu wsparcie rynków kapitałowych i walkę z katastrofą gospodarczą spowodowaną przez pandemię koronawirusa.

Jednak zebranie 40 milionów dolarów nie będzie łatwe. Porozumienie pomiędzy kierownictwem BlackRock a Bankiem Rezerwy Federalnej USA w Nowym Jorku zabrania firmie – największemu na świecie zarządzającemu funduszami typu ETF – pobierania opłat od jakichkolwiek funduszy ETF, które składają się na jej portfel. Fundusze inwestycyjne powinny stanowić większość zakupów, przynajmniej na początku, gdy program zostanie uruchomiony. Jeśli interesujesz się inwestycjami, to przeczytaj ten artykuł o tym jak i Ty możesz inwestować nawet drobne kwoty.

Niezależnie od tego, jakie straty poniesie nowojorska firma, nie będą one duże. BlackRock nadzoruje aktywa o wartości 6,5 miliarda dolarów i w 2019 roku zanotował zysk w wysokości 4,5 miliarda dolarów. Firma ta zarządza również programem Rezerwy Federalnej, który wspiera papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Na tym programie może zarobić kolejne 8 milionów dolarów.

Takie role dają BlackRock także inne korzyści, jak na przykład bycie zatwierdzonym przez rząd USA jako jeden z jego doradców. William Birdthistle, który jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Chigaco-Kent, powiedział: “Ta firma ma coraz większy wpływ.”

Rezerwa Federalna powierzyła BlackRock administrowanie zakupami w ramach programu wartego 750 miliardów dolarów. Firma ma kupować dług korporacyjny i fundusze exchange-traded, które śledzą świat obligacji korporacyjnych.

Zgodnie z 66-stronicową umową pomiędzy BlackRock a Bankiem Rezerwy Federalnej Nowego Jorku, firma nie otrzymuje żadnych prowizji za przeprowadzanie transakcji. Zamiast tego będzie pobierać opłatę administracyjną, która w drugim kwartale tego roku wyniesie 2 miliony dolarów i będzie stopniowo spadać, osiągając jedynie 750 tysięcy dolarów w ostatnim kwartale 2020 roku. Dodatkowo, firma otrzyma zmienną stawkę za zarządzany dług korporacyjny, ale z wyłączeniem funduszy typu exchange-traded. Będzie pobierać 2,5 punktu bazowego za pierwsze 10 miliardów dolarów, którymi zarządza, czyli 2,5 dolara za każde 10 000 dolarów. Opłata zostanie zmniejszona o 50 centów za każde 10 000 USD od aktywów wartych dodatkowo 340 mld USD. Gdy wartość zarządzanych aktywów przekroczy 350 miliardów dolarów, firma nie będzie mogła już pobierać dodatkowych opłat.

Te opłaty są na razie tylko teoretyczne. Pierwsza faza programu federalnego, która rozpoczęła się niedawno, obejmuje zakup exchange-traded funds (ETFs), za które BlackRock nie może pobierać żadnych opłat. Firma nie będzie zarabiać żadnych opłat administracyjnych, dopóki nowojorski Bank Rezerwy Federalnej nie upoważni BlackRock do kupowania długu poszczególnych firm.

Portfolio

Rezerwa Federalna ponownie zwraca się więc do BlackRock. Ponad dekadę temu pracowali razem, by wesprzeć rynek obligacji, który został mocno dotknięty przez globalny kryzys finansowy w 2008 roku.

Jak już wspomnieliśmy, BlackRock jest największym na świecie menedżerem pieniędzy i dlatego może sobie pozwolić na wpływanie na ceny. Kiedy Rezerwa Federalna ogłosiła, że zamierza wesprzeć emisję obligacji korporacyjnych, także tych, które w czasie kryzysu pandemicznego spadły poniżej poziomu inwestycyjnego, rynki gwałtownie wzrosły. Fundusze typu Exchange-traded, które skupiają się na obligacjach wysokodochodowych, również odnotowały wzrost. Wśród tych, które zyskały najwięcej jest fundusz BlackRock o nazwie iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, umowa jest tak skonstruowana, że Bank Rezerwy Federalnej z siedzibą w Nowym Jorku będzie podejmował wszystkie decyzje dotyczące zakupu długu, a BlackRock będzie realizował transakcje. To eliminuje podejrzenie, że firma kupuje tylko te firmy, które dobrze sobie radzą i ignoruje te, które sobie nie radzą. State Street Bank będzie zarządzał aktywami.

Grupa BlackRock napisała w oświadczeniu: “BlackRock będzie działał jako powiernik Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku. Jako taka, firma będzie wypełniać swoją rolę w oparciu o decyzje podejmowane przez bank, a jej działania będą zgodne ze szczegółowymi wytycznymi inwestycyjnymi mającymi na celu zapewnienie pomocy szerokiemu gronu firm i osiągnięcie celu wyznaczonego przez rząd USA, jakim jest zwiększenie pożyczek dla pracodawców w Stanach Zjednoczonych i pobudzenie amerykańskiej gospodarki.”

“Bariery etyczne”

Dokument ten definiuje między innymi “ograniczenia etyczne”, które oddzielają zespół BlackRock odpowiedzialny za operacje związane z programem rządowym od innych działań biznesowych i brokerskich firmy. Pracownicy BlackRock, którzy będą pracować nad programem Rezerwy Federalnej, nie będą mogli udzielać porad inwestycyjnych nikomu poza instrumentami rządowymi służącymi do udzielania pożyczek firmom.

BlackRock będzie zarządzał rządowym programem skupu obligacji poprzez swój Dział Doradztwa w Zarządzaniu Skarbem. Dział ten jest oddzielony od innych usług doradczych i inwestycyjnych świadczonych przez Spółkę. Dział ten, liczący około 250 pracowników, już teraz rządzi się ścisłymi zasadami, które ograniczają komunikację z innymi działami firmy. Wciąż nie wiadomo, ile osób będzie zaangażowanych w realizację programu Rezerwy Federalnej.

Firma powiedziała: “Istnieją ścisłe ograniczenia w komunikacji i wymianie informacji pomiędzy działami zajmującymi się doradztwem na rynkach finansowych a działami zajmującymi się działalnością inwestycyjną firmy. Ograniczenia te obowiązują od ponad dekady i są regularnie przeglądane i kontrolowane przez naszych klientów, regulatorów, konkurentów i organ nadzorczy BlackRock.”

Poufne informacje dotyczące programu Rezerwy Federalnej będą udostępniane innym działom w firmie tylko w ramach pewnych kontrolowanych procedur, które zostały przedstawione w umowie. Pracownicy, którzy zostaną przeniesieni z działu administrującego programem skupu obligacji Rezerwy Federalnej do innego działu w firmie, będą mieli dwa tygodnie na przemyślenie swojej decyzji.

Oprócz tego, że BlackRock zgodził się nie pobierać opłat za zarządzanie funduszami ETF, zgodził się także zwrócić Rezerwie Federalnej wszelkie opłaty za zarządzanie funduszami ETF, które ta otrzymała w związku z ETF-ami zakupionymi w ramach programu federalnego.

Umowa wymaga również od BlackRock ujawnienia wszystkich potencjalnych konfliktów interesów Bankowi Rezerwy Federalnej Nowego Jorku i zakazuje BlackRock obrotu papierami wartościowymi w innych portfelach, którymi zarządza. Zakazano jej również realizowania dodatkowych transakcji dla innych firm bez autoryzacji oraz pożyczania papierów wartościowych znajdujących się w jej portfelu, co utrudni krótką sprzedaż. Odpowiedzialność BlackRock jest również ograniczona.

Umowa daje także nowojorskiemu Bankowi Rezerwy Federalnej szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na mianowanie i odwoływanie menedżerów inwestycyjnych, zatrudnianie dodatkowych menedżerów inwestycyjnych i przeglądanie wszystkich transakcji handlowych.