Faktoring w biznesie

Własny biznes jest obarczony dużym ryzykiem. Mało, że właściciel jest odpowiedzialny, nie tylko cieleśnie ale też całym swoim majątkiem, to jeszcze wpływa na prosperowanie firmy, cała sytuacja gospodarcza w kraju