Co to jest biznes plan?

Co to jest biznesplan?

Biznesplan to pisemny dokument, który szczegółowo opisuje, w jaki sposób firma – zwykle startup – definiuje swoje cele i jak ma dążyć do osiągnięcia swoich celów. Biznesplan przedstawia pisemną mapę drogową dla firmy z każdego marketingowego, finansowego i operacyjnego punktu widzenia.

Biznesplany to ważne dokumenty używane do przyciągania inwestycji, zanim firma osiągnie udokumentowaną historię. Są również dobrym sposobem dla firm, aby utrzymać się w wyznaczonym celu. Chociaż są one szczególnie przydatne dla nowych firm, każda firma powinna mieć biznesplan. W idealnym przypadku plan jest okresowo przeglądany i aktualizowany, aby sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte lub uległy zmianie i ewoluowały. Czasami tworzony jest nowy biznesplan dla istniejącej firmy, która zdecydowała się podążać w nowym kierunku.

Biznesplan to pisemny dokument opisujący podstawową działalność biznesową firmy, cele i sposób, w jaki planuje osiągnąć swoje cele.
Startupy wykorzystują biznesplany, aby ruszyć z miejsca i przyciągnąć inwestorów zewnętrznych.
Firmy mogą wymyślić dłuższy tradycyjny biznesplan lub krótszy, odchudzony biznesplan dla początkujących.
Dobre biznesplany powinny zawierać streszczenie, produkty i usługi, strategię marketingową i analizę, planowanie finansowe i budżet.

Chcesz finansowania? Potrzebujesz biznesplanu

Zrozumienie planów biznesowych
Biznesplan to podstawowy dokument, który każda firma rozpoczynająca działalność musi mieć przed rozpoczęciem działalności. Banki i firmy venture capital rzeczywiście często stawiają napisanie wykonalnego biznesplanu jako warunek wstępny przed rozważeniem zapewnienia kapitału dla nowych firm.

Działanie bez biznesplanu nie jest zwykle dobrym pomysłem. W rzeczywistości bardzo niewiele firm jest w stanie przetrwać bardzo długo bez jednego. Zdecydowanie więcej korzyści płynie z tworzenia i trzymania się dobrego biznesplanu – w tym z możliwości przemyślenia pomysłów bez wkładania w nie zbyt dużo pieniędzy, a ostatecznie z utratą.

Dobry biznesplan powinien określać wszystkie przewidywane koszty i możliwe pułapki związane z każdą decyzją podejmowaną przez firmę. Biznesplany, nawet wśród konkurentów z tej samej branży, rzadko są identyczne. Ale wszystkie mają zwykle te same podstawowe elementy, w tym streszczenie działalności i szczegółowy opis firmy, jej usług i / lub produktów. Określa również, w jaki sposób firma zamierza osiągnąć swoje cele